Umeälvsloppet Äldre Nyheter Söndag 30:e augusti 2015

Datum: Söndag 30:e augusti 2015

Nyhet – Ny klass i Löptävlingen Umeälsvloppet

Promenadklass, 6 km för vatten i världen!

UMEVA samarbetar med WaterAid för rent vatten, hållbara sanitetslösningar och hygienkunskap i världen.För att belysa hur långt många måste gå för att hämta sitt dricksvatten har vi nu, tillsammans med Umeälvsloppet, gjort en 6 km lång promenadrunda. Längs sträckan finns intressanta fakta om vatten i Umeå och världen. Halva anmälningsavgiften går direkt till WaterAid och bland alla som deltar utlottas fina priser.  Läs gärna om WaterAids arbete här www.wateraid.se

6 km = vanligt att dagligen gå för att hämta vatten till hushållet!
Bansträckning: Start i Broparken, över cykelbron mot Bölesholmarna, vidare längs Nipvägen förbi Volvo lastvagnar och sedan tillbaka via strandpromenaden på Tegsidan, runda Bölesholmarna och slutligen åter nå Broparken.
Start för denna klass: kl 10:00-11:50
Välkommen att delta i Umeälvspromenaden!

Lilla Umeälvsloppet Ungdomsklass (för pojkar och flickor födda 2002 eller senare) med 5 sträckor då man springer ut och rundar Bölesholmarna för att komma tillbaka till målet i Broparken. Klassindelning sker efter ålder och antal anmälda stafettlag.

Start och mål vid Broparken

Sträckorna för Lilla Umeälvsloppet (start kl 10):
1. 650m Broparken-Lekparken (Skeppargatan)
2. 610m Lekparken-Grytan, Bölesholmarna (vid träbron)
3. 860m Grytan-Gröna Oxen (Grillplatsen NV udden, samma som VX 4 på stora loppet)
4. 1400m Gröna Oxen-Grytan (vid träbron, samma som vx 2)
5. 1280m Grytan-Broparken
Tot. 4,8 km

Sträckorna för stora Umeälvsloppet (start kl 12):
1. 4,29km. Broparken-Kyrkhamnsviken
2. 3,21km. Kyrkhamnsviken-Notvarpsstugan
3. 3,31km. Notvarpsstugan-Bölevägen (där träningsbanan för travhästar korsar vägen)
4. 3,69km. Bölevägen-Bölesholmarna
5. 2,64km. Bölesholmarna-Broparken
Tot 17,14km

Nummerlappar och stafettpinne hämtas vid start och mål på tävlingsdagen kl 8:00-09:30 för lilla loppet och 09:30-11:30 för stora

Sport Ident tag sitter i stafettpinnen och den måste stämplas i kontrollboxar vid varje växel (bara en stämpling!) men inte vid målgång. Missad stämpling ger 1 minuts tidstillägg. Taggen sitter hårt i stafettpinnen men skulle man mot alla odds tappa den så debiterar vi laget 300kr för en ny.

Vätskekontroller med sportdryck och vatten kommer att finnas vid växlingarna men dessa är bara för sololöparna.

Nedan finns de två olika sätten att växla på:
1=2st stafettlöpare, 2=1st stafettlöpare som ska fortsätta som sololöpare efter växling
Videor kommer snart.
Det kommer att finnas en fålla vid varje växel som alla löparna ska igenom och bockar med Sport Ident boxar står mitt inne i fållan. Stafettlöparen som står vid växeln sköter alltså stämplingen innan denne springer iväg.

På sträcka 2 springer man över Notvarpsbron just före växling och den kommer gunga lite så var beredd på det samt att i båda ändarna av bron så är det smala passager.

Cykel är rekommenderat transportmedel till och från växlingsplatserna men skulle det knipa finns det bilparkering vid Backenkyrkan, Umeå Energicentrum och vid Bölesholmarna. Vid växel 3 är det begränsat utrymme för bilar och parkering får ej ske på träningsbanan för travhästar. Måste man ha bil så rekommenderas parkeringen vid Umåkers travbana sedan lämplig jogg till växel som uppvärmning.

Toaletter finns i anslutning till start och mål, nedanför Filmstaden, nära Kyrkhamnsviken vid vx 1, vid Notvarpsstugan vx 2 och på Bölesholmarna.

Tidtagningen stänger kl 14:00 men alla är givetvis välkomna att gå i mål. Prisutdelning ca: kl 14:15.

2015-02-22 20:47:35: